Iskolarendszerű képzések

Időbeosztást tekintve a Tanév rendje szerint dolgozunk, a képzés pedig a szakképzési kerettantervek alapján szerveződik.

54 724 01 Fogtechnikus gyakornok:

  • 2 éves képzés, szakmai vizsgával zárul,
  • 1 év végén 160 órás összefüggő nyári gyakorlat,
  • elmélet, gyakorlat aránya: 30%-70%
  • Előképzettség: érettségi

55 724 01 Fogtechnikus:

  • 1 éves  ráépülő képzés, szakmai vizsgával zárul,
  • elmélet-gyakorlat aránya: 20%-80%
  • előképzettség: fogtechnikus gyakornok.

A képzési kerettantervek, illetve a szakmai vizsgakövetelmények (szóbeli tételsor is) elérhetőek az ÁEEK, az NSZFH, és az Oktatási Hivatal honlapján.